Társadalmi felelősség és szociális gondolkodás


ISBN 978-3-903317-07-9

Szerkesztette:
Torgyik Judit

Sozial und Wirtschafts Forschungsgruppe, Großpetersdorf, 2020


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Pukánszky Béla:
"Csellista nő egy párizsi szalonban!" Lisa Cristiani (1827-1853) előadóművészi karrierjének megítélése a korabeli publicisztikában, 5-21. o.

Karácsony Ilona, Ferenczy Mónika, Máté-Pórh Kitti, Karamánné Pakai Annamária:
A védőnői pályára nevelés a területi védőnői gyakorlatok szummatív értékelésének tükrében, 22-27. o.

Lantos Tünde:
Az óvodapedagógusok szakmai fejlődése az egész életen át tartó tanulás koncepciójában, 28-38. o.

Kelemen Márta:
Utak a beszédhez: a beszédtechnika tanításának magyar és angol nyelvű beszédpedagógiai módszerei, 39-47. o.

Nagyné Hegedűs Anita:
Az iskolai kontextus szerepe a tanulói személyiség fejlődésében, 48-56. o.

Ladányi Lili, Magyar Adél:
Együtt-oktatási modell alkalmazása a szegedi gyógypedagógus-képzésben, 57-68. o.

Meggyesné Hosszu Tímea:
A nyelvet tanító pedagógusok jellemzői és az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanulási motivációjának összefüggései, 69-76. o.

Blatt Péterné:
A személyiség fejlesztésének lehetőségei a sportoláson keresztül, 77-87. o.

Perge Anna:
A veszélyeztetettség ismeretének jelentősége: A speciális ellátás és gondozás témakör a szakmai tanárképzésben, 88-94. o.

Rucska Andrea:
Borsodi szakmatanárok találkozása az iskolai agresszióval, 95-102. o.

Márton Sára, Baracsi Ágnes:
Tanítsunk Magyarországért program a Nyíregyházi Egyetemen - hallgatói nézőpontok, 103-111. o.

Hollósi Hajnalka, Vincze Tamás:
Leszámolás egy illúzióval, avagy gondolatok a pedagógusok olvasáskultúrájáról egy vizsgálat kapcsán, 112-124. o.

Kárpáti-Daróczi Judit:
Marginalizálódott rétegek oktatása-képzése a munkaalapú társadalomban, 125-129. o.

Karlovitz János Tibor:
Pandemia, mint lehetőség az oktatási-képzési intézmények szervezetfejlesztésére, 130-136. o.