Jogok és lehetőségek a társadalomban


ISBN 978-80-89691-69-2

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2020


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Jogtörténeti tanulmányok


Balogh Judit:
A felügyeleti vizsgálatok funkciója és módja a két világháború közötti magyar igazságszolgáltatásban, 7-24. o.

Barta Attila:
Járási Hivatalok újratöltve? Változások a magyar területi államigazgatásban 2018 után, 25-38. o.

Győri Ágoston:
Az osztrák neoabszolutizmus és a Debreceni Református Kollégium belső törvénykezése, 39-47. o.

Joó László Ádám:
Egy rendelet - több ezer eljárás, 48-56. o.

Sallai Balázs:
A törvényhatósági tisztviselők fegyelmi eljárásának lefolytatására jogosult szervek de lege lata et ferenda a XIX. században, 57-73. o.


Biztonságtudományi esszék


Nagy Milada:
Az izraeli választások kiberbiztonsági kihívásai, 77-85. o.

Remek Éva:
A földrajz "fogságában", 86-90. o.

Szűcs Kata Rebeka:
Az emberi tényező a biztonságban: Hogyan dolgoznak a social engineer-ek?, 91-103. o.


Gazdaságtudományi írások


Berényi László:
A vállalat célja: fókuszpontok megítélése és változása, 107-118. o.

Kopcsay László, Mucha László, Oravecz Titanilla:
Mézfogyasztási szokások vizsgálata Magyarországon, 119-130. o.

Bakó Ferenc, Kupi Marcell:
Győr kreatív iparának regionális jelentősége, 131-149. o.

Kiss Gergely:
Játék a munkában: Meddig hajtóerő és mikortól teher?, 150-160. o.


Közös sors és közösség


Bálint Zsuzsa:
A XX. század nagy háborúit követő hatások leképződése a népi elbeszélésben: A hadifogság kérdése, 163-170. o.

Lengyel Emese:
Egy 19. századi magyar történelmi népszínmű elemzése: Budavár megvétele, 171-184. o.

Marinka Melinda:
A gávavencsellői német nemzetiségi örökségesítés, 185-195. o.

Szabó Henriett:
A lokális hagyomány funkciói a nyírvasvári kortárs közösségfolyamatokban, 196-209. o.

Szóró Ilona:
Kulturális esélyteremtés: A Magyar Népi Művelődési Intézet (1946-1948), 210-222. o.

Olasz Lajos:
Az olasz király látogatása Magyarországon (1937), 223-235. o.


Gyermekérdek és gyerekek jogai


Fónai Mihály:
A sajátos nevelési igény és az inklúzió összefüggései nemzetközi kutatás tapasztalatai alapján, 239-255. o.

Sófi Gyula:
Gyermekvédelem és a gyermekek orvosi ellátásának összefüggései a történelem tükrében, 256-264. o.

Sófi Gyula, Farkas Johanna:
Mentális betegek kezelése és ellátása: Magyarországi intézménytörténeti vonatkozások, 265-280. o.