Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből


ISBN 978-80-89691-63-0

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2019


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Munkavállalók és kompetenciáik


BAJKAI-TÓTH Katinka, GARAMVÖLGYI Judit:
Munkavállalói kompetenciák a közszféra és a versenyszféra területén, 9-20. o.

MÉLYPATAKI Gábor:
Sajátos foglalkoztatási viszonyok a szövetkezetekben, 21-27. o.

UZZOLI Annamária, PÁL Viktor:
A térbeli szempontok megjelenése az egészségegyenlőtlenségek csökkentésére irányuló szakpolitikai törekvésekben Magyarországon, 28-40. o.

SZEKERES Bernadett:
Gondolatok az átalakuló munkavégzési struktúráról, 41-46. o.

KÁRPÁTI-DARÓCZI Judit, KARLOVITZ János Tibor:
Egyetemisták vállalkozói kompetenciái az Óbudai Egyetemen, 47-51. o.

JUHÁSZ István:
Értékesítők hippokratész-i vérmérséklet típusa a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban, 52-59. o.


Szolidaritás és fenntarthatóság


LAKI Ildikó:
A társadalmi szolidaritás alapvető kérdései a mai magyar társadalomban, 63-72. o.

LEBA József:
Jótékonyság a Monarchiában, 73-83. o.

FUCSKÓ Mónika:
Fogalom meghatározás a fogyatékosságtudomány kialakulásának tükrében, 84-91. o.

BERÉNYI László:
Társadalmi felelősségvállalás és munkavállalási szándék egyes iparágakban: Hallgatói vélemények, 92-101. o.

REIZINGERNÉ DUCSAI Anita:
A fenntarthatósági jelentések könyvvizsgálata, 102-113. o.


Regionalitás és biztonság multinacionális környezetben


ENGELBERTH István, SÁGI Judit:
Az Európai Uniós fejlesztések, és az ezzel kapcsolatos lakossági attitűdök a szécsényi járásban, 117-127. o.

SZABÓ Pál:
Magyarország térségeinek szerepe a XXI. századi Európai Uniós kohéziós politikai törekvésekben, 128-135. o.

GARAMVÖLGYI Judit, BAJKAI-TÓTH Katinka:
A multikulturális vállalati kultúra idomulása a helyi kulturális környezethez, 136-146. o.

REMEK Éva:
Az európai biztonságfelfogás változása, 147-155. o.

NAGY Milada:
Gáz-csapda: Konfliktus és együttműködés a Földközi-tenger keleti medencéjében, 156-161. o.

LEHOTAI Lilla:
A fokozott biztonságtudatos szemlélet, mint a XXI. század egyik követelménye, 162-165. o.

FARKAS Krisztina:
Az integritás teszt, mint a korrupció elleni harc rendészeti eszköze, 166-171. o.


Technika és fejlődés


Nádasdi FERENC, Keszi-Szeremlei ANDREA:
Technológiák fejlesztése az értékmódszertan alkalmazásával, 175-181. o.

ZARÁNDNÉ VÁMOSI Kornélia, KESZI-SZEREMLEI Andrea, NÁDASDI Ferenc:
Gépipari gyártásfejlesztés az értékelemzés alkalmazásával, 182-189. o.

SZOLNOKI Bernadett:
Egészségtámogató mobil-alkalmazások bemutatása, 190-198. o.

SZŰCSNÉ MARKOVICS Klára:
A digitalizáció térhódítása a sport világában a bevételek tükrében, 199-204. o.

BARNUCZ Nóra:
Digitális egyenlőtlenségek a szociológiai elemzések tükrében, 205-212. o.

ŐRI Viktória:
Az excel táblázatok mint az aszimmetrikus információ forrásai a gazdasági szervezetekben, 213-222. o.


Jogtörténet és más, a múlttal foglalkozó írások


MIHÁLY Renáta:
Miskolc önálló törvényhatósági jogának megszerzése, 225-234. o.

JUHÁSZ Ágnes:
A körülményekben bekövetkező változások megítélése a magyar polgári jogban, 235-247. o.

SZABÓ Mátyás:
A neoabszolutizmus igazságszolgáltatási reformjai, 248-256. o.

EGED Alice:
Huszadik századi német futballtörténelem: Adalékok a berni diadal társadalmi vonatkozásaihoz, 257-262. o.

GYÉMÁNT Richárd:
A "harmadik honalapítás" és annak következményei a Bánság területén III. Károly uralkodása idején, 263-272. o.

DUSEK Tamás:
David Hume nemzetközi pénzáramlási gondolatkísérlete modern rekonstrukcióinak problémái, 273-277. o.


Kultúra és oktatás


RUDNÁK Ildikó:
A kulturális sokk újraértelmezése: Enyhülő tünetek?, 281-291. o.

KMECZKÓ Szilárd:
A reflexió határai: Polányi Mihály ismeretelméletének néhány sajátossága, 292-297. o.

KAVECSÁNSZKI Máté:
Tánc és habitus: Szempontok a kora újkori népi tánckultúra egyfajta értelmezési keretéhez, 298-305. o.

MARINKA Melinda:
Az örökségesítés kérdése a német nemzetiségi néprajzi kutatásokban, 306-313. o.

BIHARI NAGY Éva:
Néphagyomány az oktatásban: A hon- és népismerettanár képzés Debreceni Modellje, 314-322. o.

HORVÁTH László:
Alternatív módszer fejlesztése az oktatói munka hallgatói véleményezésére relatív teljesítményértékelési modell alapján, 323-332. o.

HORVÁTH Daniella Dominika, HORVÁTH Dóra:
Akik a tervezői csoportot alkotják, a Z generáció és a pedagógusok: Hierarchiamentes csoportmunka, mint oktatásmódszertani eszköz az általános iskolában, 333-342. o.