Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció


ISBN 978-80-89691-56-2

Szerkesztette:
Torgyik Judit

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2018


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Történeti kutatások


Szóró Ilona:
Az olvasókörtől az önálló községig: Agráregyesületek centrumképző szerepe a 20. században, 9-16

Olasz Lajos:
A főkegyúri jog a Horthy-korszakban, 17-24

Eged Alice:
Átnevelés a háború után a németországi amerikai zónában: A mozi szerepe a kulturális hadviselésben 1945-1946 során, 25-32

Kmeczkó Szilárd:
A hívatlan látogató: A stetl ábrázolása I. B. Singer A Sátán Gorajban című művében, 33-43

Szabóné Kármán Judit:
Mítoszok, tévhitek, s azok cáfolatai a cigányság újkori történetében, 44-50


Gazdaság és társadalom


Reizingerné Ducsai Anita:
A fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás eszközrendszere, 53-59

Szemán Judit:
A szociális szövetkezetek működésének tapasztalatai Magyarországon, 60-68

Nagy Zoltán, Lipták Katalin:
A szolidáris gazdaság jellemzői a poszt-szocialista perifériákon, 69-77

Szerletics Ákos:
A Közös Agrárpolitika soron következő reformjának aktuális fejleményei, 78-84

Hrabovszki Ágnes Zsuzsa:
Elveszítjük-e a réven, amit nyertünk a vámon?, 75-97

Fekete Berzsenyi Hajnalka:
A települési versenyképesség aspektusai a Balaton Régióban, 98-106

Matiscsákné Lizák Marianna:
Toborzás-kiválasztási gyakorlatok a munkaerőhiányos munkaerőpiacon, 107-113

Szűcsné Markovics Klára:
A létesítménygazdálkodás informatikai támogatottsága a magyar feldolgozóipari vállalatoknál, 114-119

Zarándné Vámosi Kornélia, Nádasdi Ferenc, Totth Gedeon:
Korszerű menedzsment módszerek alkalmazása az egészségügyi technológiáknál, 120-126


Társadalmi innovációk


Paczári Viktória:
Társadalmi innovációk, avagy lehetőséggé alakított problémák Magyarországon, 129-134

Horváth Ágnes:
A választási rendszerek változása: Női kvóták, 135-143

Nagy Milada:
Jeruzsálem státuszának nemzetközi vetületei, 144-152

Adorján Mária:
Modern társadalmi és gazdasági kihívások kínai egyetemi hallgatók szemszögéből, 153-161

Sasvári Péter:
Társadalomtudományi doktori iskolák összetételének, publikációs teljesítményének empirikus elemzése és vizsgálata a nemzetközi láthatóság szempontjából, 162-177


Egyéni és társadalmi sokféleség


Hornyák Ágnes, Urbán Szabolcs:
Értelemkeresés a készülődő felnőttkorban, 181-190

Laki Ildikó:
Napjaink magyarországi fogyatékosügyének legfőbb társadalmi kérdései, 191-195

Fucskó Mónika:
Fogyatékossággal élő személyek hátrányai a mindennapi életükben, 196-203

Cséke Katalin, Fónai Mihály:
A kezdet kezdetén: Kárpátaljai roma tanulók az iskolában, 204-212

Bucher Eszter:
Közösségi élet, civil szervezetek egy Ormánsági falu, Drávafok példáján, 213-218

Asztalos Bernadett:
Mentőöv problémás családokkal dolgozó segítő szakembereknek: Rövid idő alatt is lehet eredményes esetmegbeszélő?, 219-227

Urbán Szabolcs:
A vallásosság kötődéselméleti megközelítésének alapjai, 228-238

Kézdy Anikó, Urbán Szabolcs, Martos Tamás:
A vallásos orientációk mérésére kidolgozott 12 tételes Életkorfüggetlen I-E Skála (Age-Univerzal I-E Scale) magyar változata, 239-249

Karlovitz János Tibor, Kárpáti-Daróczi Judit:
Ghánai és magyar közgazdász hallgatók vállalkozói kompetenciái, 250-261