Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből


ISBN 978-80-89691-46-3

Szerkesztette:
Torgyik Judit

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2017


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Vállalkozás-fejlesztés


Tokár-Szadai Ágnes:
Társadalmi vállalkozások és vállalkozások tanácsadási igényei Északkelet-Magyarországon 2015-16-ban, 3-11

Szűcsné Markovics Klára:
A létesítménygazdálkodás tervezése a magyar feldolgozóipari vállalatoknál, 12-19

Fodor Beáta:
A beruházási döntés-előkészítés és döntéshozatal érdek-érdekeltségi összefüggései, 20-27

Losonci Dávid, Szántó Richárd, Kása Richárd:
Versenyképes feldolgozóipar - a termelésvezető menedzsment képességeinek fejlettsége és a lean folyamatinnováció kapcsolata, 28-41

Szabó Richárd:
Magyarországon is működő pénzügyi szolgáltató intézmények strukturális hatékonysága egyszerűsített DEA módszerrel nyilvános információk alapján, 42-55

Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea, Zarándné Vámosi Kornélia:
Vezeték nélküli hálózatok fejlesztése az értékelemzés alkalmazásával, 56-64


Globális és lokális problémák


Barta Attila:
Globális kihívások és lokális lehetőségek a nemzeti közigazgatások fejlesztésében. A magyar középszintű államigazgatás példája, 67-71

Berényi László:
Vélemények a globális problémákról, 72-81

Leskó Anett Katalin:
Kompetens klaszterek, 82-87

Papp-Váry Árpád, Ilic Dragan:
A pozicionálás kiemelt fontossága az országmárkázásban az E-Észtország esettanulmányon keresztül, 88-98

Kőváriné Ignáth Éva:
Parlamenti választás Hollandiában - győztesek, vesztesek, tanulságok, 99-110

Banász Zsuzsanna, Szenteleki Eszter:
Magyarország helyzete a nemzetközi szélenergia térképen, 111-128

Árva Zsuzsanna:
Központosítás-összpontosítás-szétpontosítás, 129-136

Urbánné Treutz Ágnes:
A helykötődés és a helyidentitás elméleti, településmarketing szempontú megközelítése, 137-148


Életpálya-tervezés


Kocsis Anett:
Z-generáció társadalmi kihívásai, avagy hogyan alkalmazkod(j)unk a jövő fiataljaihoz?, 151-159

Kárpáti-Daróczi Judit, Karlovitz János Tibor:
Hallgatók vállalkozói elképzelései és vállalkozói potenciál az Óbudai Egyetem hallgatói körében, 160-171

Heitlerné Lehoczky Mária:
A pszichológiai tőke differenciáló szerepe a munkaerő-piacon, 172-180


Az ember egészsége és szociális környezete


Bán Attila:
A telemedicina potenciális szerepe a háziorvosi ellátás hozzáférhetőségének és minőségének javításában, 183-191

Zarándné Vámosi Kornélia, Totth Gedeon, Nádasdi Ferenc:
Kiválthatja-e a térdfeltöltő gél anyag alkalmazása a térdműtéteket? Értékelemzés alkalmazása az egészségügy területén, 192-200

Uzzoli Annamária:
Egészségegyenlőtlenségek és hozzáférés - esettanulmány a magyarországi keringési halálozásokról, 201-209

Németh Petra:
A testépítés társadalmi helyzetre, és iskolai előmenetelre gyakorolt hatásai versenyző és amatőr testépítőknél, 210-214

Laki Ildikó:
A magyarországi nagyothallók társadalma, 215-226

Kovai Cecília:
Az etnicitás szerepe az egészségegyenlőtlenségek magyarázatában, és a hozzáférés esélyei a magyarországi hátrányos helyzetű csoportoknál, 227-236

Somogyi Ildikó:
Értékkonfliktusok a szociális munkában, 237-241

Patay Tünde:
A regionalitás kérdése a bevándorlók integrációjának kezelésében, 242-251


Nők a társadalomban


Kisdi Barbara:
Miért, nem a gólya hozza? Fiatal nők képzetei a szülésről, 255-265

Baluja Petra:
Kelet-magyarországi színésznők karrierpályája, 266-271

Horváth Ágnes:
A nők választási aktivitása a két világháború között, 272-280


Történettudományi tanulmányok


Varga Beáta:
Ukrán nemzeti törekvések Habsburg Galíciában, 1772-1918, 283-291

Horváth Csaba Sándor:
A vasút funkcióváltozása és használata Magyarországon Trianon után, 292-302

Olasz Lajos:
Háború és kiútkeresés - 1942, 303-310

Szóró Ilona:
Fordulat a művelődéspolitikában: a szabadművelődéstől az irányított népművelés felé, 311-318

Varga Balázs:
Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg néhány jellemzője - a karrierutak főbb típusai, törések az életpályán, 319-329

Bérczes Viktor:
A büntetőeljárások jogállami garanciái, 330-340

Szőllős Andrea:
A magyar jogászképzés kialakulásának egyes szakaszai, 341-350

Karlovitz János Tibor:
Tankönyvjóváhagyás-történet Magyarországon, 351-362