Társadalom, kulturális háttér, gazdaság


ISBN 978-80-89691-33-3

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Vállalkozás-fejlesztés


Szűcsné Markovics Klára:
Kik készítik elő a beruházási döntéseket a magyar feldolgozóipari vállalatoknál?, 3-8. o.

Pusztahelyi Réka:
Regionális védjegyek a tájegység arculatában: a jogi oltalom előnyei és határai, 9-16. o.

Potocskáné Kőrösi Anita:
A helyi adóztatás szerepe a vállalkozások gazdasági letelepedésében, 17-24. o.

Nádasdi Ferenc, Zarándné Vámosi Kornélia:
Innovációs projektek kockázatának csökkentése a value methodology alkalmazásával, 25-34. o.

Horváth Klaudia:
Mikrogazdasági folyamatok a fiatalok mobilitásának szempontjából, 35-43. o.

Fabricius-Ferke György:
Controlling: Management, vagy Leadership?, 44-56. o.

Nagymáté Zoltán:
Felhőalapú szolgáltatás, mint a vállalati innováció hajtóereje, 57-68. o.

Matiscsákné Lizák Marianna:
Nők a munkaerőpiacon, különös tekintettel a női vezetőkre és vállalkozókra, 69-77. o.

András Krisztina, Máté Tünde:
Nemzetközi sportrendezvény mint városfejlesztési ösztönző: Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 2017 hatásai, és Győr lehetőségei, 78-83. o.

Tóth József:
Az európai bankrendszer koncentrációs szintjének mérése, 84-92. o.

Csipkés Margit:
Az energiagazdálkodás jelene és jövője Magyarországon, 93-101. o.

Balassa Bernadett, Somogyi Ferenc:
Application possibilities for the methods of constructive and evaluative economics, 102-109. o.


A mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésének egyes kérdései


Musinszki Zoltán:
Mezőgazdasági költségrendszerek és a társadalmi innováció, 113-119. o.

Domán Csaba, Vásáry Miklós:
Finanszírozási rés az élelmiszeriparban, 120-125. o.

Bojtárné Lukacsik Mónika, György Ágnes Irma:
Magyarország haltermelése és perspektívái a számok tükrében, 126-131. o.


Integráció és migráció


Pintér Tibor, Hardi Tamás:
Szerbia EU-s csatlakozásának kérdései, 135-142. o.

Veres Lajos:
Nemzetközi stratégiaalkotás a Duna-mente térségében, 143-156. o.

Monostori Ádám:
Járási / kistérségi önkormányzatok Európában, 157-164. o.

Nagy Andrea:
Bevándorlás, migráció, kisebbségi jogok, 165-170. o.

Mikó Eszter:
Magyarországi migrációs kilátások egy középiskolai felmérés tapasztalatai alapján, 171-178. o.


Politika és kockázatok


Székely Klára:
Áldozatvállalás a nemzetért vagy szakma?, 181-188. o.

Kollár Csaba:
Társadalom és információbiztonság. A humán információbiztonság a digitális korban, 189-194. o.

Rottler Violetta:
A dél-koreai magánbiztonság helyzete és a koreai Magánbiztonsági Törvény gyakorlati alkalmazása, 195-202. o.

Nagy Milada:
Az Iszlám Állam felbukkanása - stratégiaváltás Izrael biztonság-politikájában, 203-211. o.

Balogh Péter:
A társadalmi beágyazottság és az együttműködés negatív hatásai - a terrorizmus esete, 212-224. o.


Választási mechanizmusok


Horváth Mihály Ferenc:
Az európai parlamenti képviselői választások szabályai, 227-232. o.

Kőváriné Ignáth Éva:
Belgium a választások és államreformok labirintusában, 233-243. o.

Brachinger Tamás:
A magyar civil társadalom állapotrajza a 21. század második évtizedében, 244-250. o.

Bucher Eszter:
Változásban a nonprofit szervezetek Magyarországon, 251-260. o.


Egészség és társadalom


Nagy Edit:
A testi, lelki, társadalmi és mentális egészséget befolyásoló tényezők , 263-270. o.

Zarándné Vámosi Kornélia, Nádasdi Ferenc, Totth Gedeon:
Lehet-e javítani az egészségügyben zajló folyamatok hatékonyságán az értékelemzés módszerével?, 271-283. o.

Rácz Andrea:
A magyar gyermekvédelemi rendszer fejlesztési lehetőségei a produktív hatalomgyakorlás keretrendszerében, 284-290. o.

Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke:
Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen, 291-297. o.

Nagyné Klujber Márta:
A szenzoros integráció megvalósulásának feltételei a terápiás foglalkozáson. Az önaktualizáció spirális folyamatán alapuló megfigyelés tapasztalatai, 298-306. o.

Somosiné Tésenyi Timea:
Magyarországi lelkigondozó szolgálatok hálózati együttműködésének lehetőségei és kihívásai, 307-314. o.

Török Gábor Pál:
A curriculum-elmélet jelentősége a lelkigondozók szakirányú továbbképzési programjában, 315-320. o.

Kisdi Barbara:
Rettenetes - túlélhető - csodálatos. Szülésélmény és szülési hajlandóság, 321-330. o.

Semsey Gábor:
Szexuális nevelés a magyar gimnáziumokban - ahogy a diákok látják, 331-339. o.

Asztalos Bernadett::
Szerepkonfliktusok megjeleníthetőségének lehetősége és tisztázásának fontossága a szociális munkában, 340-345. o.

Laki Ildikó:
Az idősödő fogyatékossággal élő emberek társadalmi kihívásai, 346-354. o.


Tudományosság, kultúra, oktatás


Sasvári Péter:
Tudományos láthatóság vizsgálata a gazdálkodás- és szervezéstudományok területén, 357-365. o.

Horváth Ádám, Gyenge Balázs:
Egyetemista hallgatók filmnézési szokásai, 366-372. o.

Domokos Áron:
A könyv mint dísztárgy, ajándéktárgy, fétis, 373-382. o.

Horváth Márk, Lovász Ádám:
A zaj mint hipertárgy, 383-390. o.

Czeglédi László:
Oktatástámogatás: felelősség és minőség, 391-395. o.

Jarosievitz Beáta:
Fordulj a társadhoz! Saját eszközökkel megvalósított interaktív tanítási módszer a fizika oktatásában, 396-402. o.

Magyar Márton:
Az animáció piaci helyzete és oktatása Magyarországon, 403-417. o.

Kispálné Horváth Mária:
Tanuló felnőttek általános komfortérzésének vizsgálata, 418-424. o.

Kiss Zsuzsanna, Kőmíves Péter Miklós:
Nemzetköziesedési tendenciák lecsapódása és azok következményei a végzett hallgatók körében, 425-430. o.


Történetiség


Szilágyiné Fülöp Erika:
A kamarák vállalkozásfejlesztési szerepének kialakulása Európában, 433-438. o.

Varga Beáta:
Regionalizmus és történelmi emlékezet Ukrajnában, 439-444. o.

Marjanucz László:
Egy forrás - és tanulságai: Közállapotok a Bánságban az 1738-39-es török háború végén, 445-451. o.

Zoltán Tefner:
Die Slawen im Budaer Bergland und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 452-462. o.

Zoltán Tefner:
Polen und die Politik der ungarischen Regierungen in den Jahren 1918 und 1944/45, 463-476. o.

Olasz Lajos:
A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban, 477-482. o.

Szóró Ilona:
Az olvasókörök társadalmi, közéleti tevékenysége az 1940-es években, 483-488. o.