Fejlődő jogrendszer és gazdasági környezet a változó társadalomban


ISBN 978-80-89691-21-0

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékCímlap, kolofon, tartalomjegyzék


Jog és társadalom


Kémeri Zsófia Eszter:
A bioetika és az emberi jogok nemzetközi védelmének összefüggései, 3-8. o.

Angyal Zoltán:
Az Egységes Szanálási Mechanizmus létrehozásának egyes intézményi és jogi vonatkozású kérdései, 9-16. o.

Juhász Ágnes:
Az európai közbeszerzési szabályozás reformja, 17-24. o.

Becánics Adrienn:
Konzuli védelem és segítségnyújtás az Európai Unió perspektívájából, 25-30. o.

Papp Nikolett:
Államfők elleni eljárások a nemzetközi bíróságok előtt - az államfői immunitás múltja, jelene, jövője, 31-35. o.

Belinszky Adrienn:
A költségvetés büntetőjogi védelme, 36-41. o.

Pusztahelyi Réka:
Gondolatok az utas elállásából fakadó kockázat (kár) viselésének kérdéséhez, 42-48. o.

Rottler Violetta:
A beszámíthatóság fogalmának pszichopatológiai és normatív megközelítése Európa büntetőjogi szabályozásában, 49-56. o.

Buday-Sántha Andrea:
A kommunikációs jog és rendszere, 57-68. o.


Regionalizmus Európában


Hardi Tamás:
Változó Közép-Európa kép a 21. században, 71-78. o.

Fekete Sándor:
A szuverenitás-felfogás aspektusai az Európai Unióval kapcsolatos retorikában, 79-85. o.

Nagy Milada:
Menni vagy maradni? A palesztin és izraeli migráció néhány kérdése az Európai Unió vonatkozásában, 86-94. o.

Uszkai Andrea:
Európai országkép kutatások a mentális térképezés módszerével, 95-101. o.

Pintér Tibor:
Városfejlődési tendenciák Szerbiában és Bulgáriában, 102-110. o.


Bank- és pénzügyek


Tóth József:
Az európai betétbiztosítás és bankszanálás, 113-120. o.

Szemán Judit:
A magyar bankrendszer CAMELS típusú elemzése, 121-132. o.

Bozsik Sándor:
A közép-kelet-európai országok bankrendszerének mérlegalkalmazkodási folyamata a gazdasági válság kirobbanása után, 133-143. o.

Kriskó Andrea:
Az orosz elszámolási rendszer, 144-150. o.

Mészáros Aranka:
Pénzügyi attitűdök vizsgálata alkalmazottak és vállalkozók körében, 151-156. o.

Nádasdi Ferenc, Totth Gedeon, Zarándné Vámosi Kornélia:
ON-LINE tananyag alkalmazása az értékelemzés oktatásánál, 157-162. o.


Új eredmények a gazdaságtanban


Balogh Péter:
Investigating the allocation of development funds as a form of income inequality, 165-176. o.

Németh Patricia:
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása és a Fenntartható Fejlődés, 177-186. o.

Kozák Ákos:
Fogyasztás és a társadalom nagycsoportjai, 187-198. o.

Kozák Tamás:
Szervezetfejlesztés irányai a stratégia és a működési környezett függvényében, 199-203. o.

Papp-Váry Árpád Ferenc:
A márkák megjelenésének kezdetei a filmművészetben, a szépirodalomban és a képzőművészetben, avagy a product placement sem új a nap alatt, 204-212. o.

Kozma Miklós:
Időszerű paradigmák sportvállalatok gazdálkodástani elemzéséhez Kelet-Közép-Európában, 213-219. o.

Takács Andrea:
Sikeres szervezeti átalakítás a változásmenedzsment kulcs elemeivel, 220-231. o.

Szilágyiné Fülöp Erika:
A gazdasági kamarák működési feltételeinek alakulása a kezdetektől napjainkig, 232-240. o.

Szűcsné Markovics Klára:
A magyarországi feldolgozóipari vállalatok által alkalmazott kockázatkezelő eljárások, 241-248. o.

Domán Csaba:
Az észak-magyarországi régió lakosság életszínvonalát determináló szubjektív tényezők, 249-256. o.


Kommunikáció, információ, anyanyelv


Dobó Marianna:
A kríziskommunikáció jelentősége a településeket érintő vis mayor helyzetekben, 259-264. o.

Kriskó Edina:
Társadalmi célú kommunikáció a rendészetben, 265-272. o.

Domokos Áron:
"Véletlenek márpedig nincsenek" - Egy spirituális fejlődésregény fogadtatástörténete, 273-281. o.

Vörös Klára:
Kapcsolati terek a szentmisén, 282-286. o.

Urbánné Kuba Cecilia Éva:
Az új keletkezésű vezetéknév+ragadványnév/ szlengnév+keresztnév típusú nevekről, 287-293. o.

Sasvári Péter:
A felhőalapú számítástechnika elterjedésének empirikus vizsgálata a magyar vállalkozások körében, 294-300. o.


Ember és környezete a társadalomban


Uzzoli Annamária:
A gazdasági válság hatásai az egészségi állapotra és az egészségügyi ellátórendszerre, 303-309. o.

Brávácz Ibolya:
Az egészség- és környezettudatosság, mint új befolyásoló tényező az élelmiszerfogyasztói magatartásban, 310-316. o.

Rácz Zoltán:
A szociálpolitika helyzete Magyarországon, 317-321. o.

Juhászné Klér Andrea:
"És rajtuk mi segít?" - Szociális szakemberek helyzetértékelése napjainkban, 322-332. o.

Kovács Anna Eszter:
A kapcsolatok szerepe a fiatalok prevenciójában, 333-339. o.

Laki Ildikó:
A felsőoktatás hallgatói - a fogyatékossággal élő hallgatók felsőfokú tanulmányai, 340-348. o.


Emlékezet és kulturális örökség


Marjanucz László:
A bánsági multikulturalizmus történeti alapjai, 351-357. o.

Varga Beáta:
A hajdúk és a kozákok helye a 16-17. századi magyar és ukrán társadalomban, 358-364. o.

Olasz Lajos:
A családtagok szerepe a kormányzó-kultusz alakulásában, a Horthy-korszakban, 365-370. o.

Szóró Ilona:
Az agrártársadalom civil szervezeteinek anyagi viszonyai az 1940-es években, 371-376. o.

Barkóczi Janka:
Hölgyképek, avagy a Magyar Világhíradók nőábrázolása 1931-1941 között, 377-382. o.

Horváth Ágnes:
Választójog és demokrácia, 383-393. o.