Kulturális és társadalmi sokszínűség a változó gazdasági környezetben


ISBN 978-80-89691-10-4

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékElőzék


Összehasonlító elemzések


Adrienn TARRÓ:
Výskum hospodárského významu priamych zahraničných investícií v krajinách Latinskej Ameriky, 9-17. o.

SZABÓ Dániel Róbert:
Policentrikus Magyarország - problémák és lehetséges stratégiák, 18-25. o.

KŐSZEGI Irén Rita:
Az üzemszerkezet átalakulása a Dél-alföldi Régióban rendszerváltás után Magyarországon, 26-34. o.

KERTÉSZ Krisztián:
Az euró zóna elhibázott válságkezeléséről (2008-2014) és a maastricht-i kritériumok szükséges reformjáról, 35-43. o.

USZKAI Andrea:
A regionális gazdasági integráció mérhetősége, különös tekintettel a közép-európai térségre, 44-51. o.

BOZSIK Sándor:
A magyar adórendszer nemzetközi összehasonlításban, különös tekintettel a gazdasági válságra adott válaszra, 52-61. o.

BAJOR Tibor:
Valóban két út közül választhatunk?, 62-72. o.


Szolgáltatás és minőség


KOZÁK Ákos:
A fogyasztás régi-új mintázatai, avagy fogyasztás Kelet-Közép-Európában negyedszázaddal a rendszerváltást követően, 75-86. o.

KOZÁK Tamás:
Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben, 87-95. o.

NÉMETH Patrícia:
A szolgáltatás-nyereséglánc vizsgálata a kereskedelmi vállalkozásoknál - a versenyképességük fokozásának lehetősége, 96-106. o.

NÓTÁRI Márta:
Ügyfél-elégedettségből származó vállalati előnyök vizsgálata, 107-115. o.

VARGÁNÉ GÁLICZ Ivett:
A turizmus gazdasági mutatóinak alakulása a 2007-2013 közötti időszakban, 116-123. o.

DOBÓ Marianna:
Önkormányzatok döntései a vis mayor helyzetek következtében - a válság és a krízis fogalmi eltérései, 124-128. o.

BOKOR Tamás:
Demokráciafogalmak a magyar kormánytisztviselők körében, 129-136. o.

Peter BALOGH:
Civil potential and development capacity - empirical results of a Hungarian research, 137-147. o.


Gazdaságtani írások


KOSZTYÁN Zsolt Tibor, KATONA Attila Imre: , 151-164. o.

TOKÁR-SZADAI Ágnes:
A tanácsadó cég kiválasztásának szempontjai, 165-172. o.

SASVÁRI Péter:
A magyarországi vállalkozások üzleti intelligencia használatának vizsgálata, 173-183. o.

SZEMÁN Judit:
Vállalati osztalékpolitika - számít-e az ágazat?, 184-192. o.

BRÁVÁCZ Ibolya:
A környezettudatosság szintjei és mértéke - egy primer kutatás tapasztalatai, 193-200. o.

KÁDÁRNÉ HORVÁTH Ágnes:
A vállalatok energiagazdálkodásának komplex értékelési modellje, 201-211. o.

SZILÁGYINÉ FÜLÖP Erika:
A gazdasági kamarák szabályozási környezetének változásai, különös tekintettel a köztestületi feladatokra, 212-218. o.

SZÁNTÓ Mariann:
A XIX. századi német gazdaság újdonságai és újításai, 219-226. o.

BERECZK Ádám:
Állóeszköz beruházás és munkaerőköltség a magyar feldolgozóiparban, 227-234. o.

CSEHNÉ PAPP Imola:
Munkaerő-piaci álmok, 235-241. o.


Kulturális változások


VÖRÖS Klára:
Az ideál mint mértékegység, 245-250. o.

OLASZ Lajos:
Az etnikai térszerkezet változása Magyarországon a két világháború között, 251-256. o.

KAVECSÁNSZKI Máté:
A középkori geopolitikai gondolkodás jellegzetességei a Stauf-Welf ellentét magyar külpolitikára gyakorolt hatásának elemzése alapján, 257-266. o.

HERZOG Csilla:
A médiatudatosság vizsgálata fókuszcsoportos technikával és drámapedagógiai módszerrel, 267-274. o.

DOMOKOS Áron:
Ismeret(t)erjesztés, 275-282. o.

MAKSA Gyula:
"Soft power" és képregényes közvetítettség. A keleti típusú képregény magyar kultúrájának lehetséges értelmezési kerete, 283-287. o.

SZÓRÓ Ilona:
Az olvasókörök társadalmi összetétele a II. világháborút követő években, 288-293. o.

MOLNÁR Nikolett:
Segítő szakmák felsőoktatási differenciálódása Magyarországon, 294-301. o.

LAKI Ildikó:
Magyarországi vonatkozású társadalmi kérdések a fogyatékkal élő emberek életterében, 302-308. o.

HORVÁTH Ágnes:
A keresztény nőmozgalmak a dualizmus kori Magyarországon, 309-316. o.

PAPP Judit:
A BGF helyzete a magyarországi felsőoktatási rendszerben, 317-321. o.

REISINGER Adrienn:
A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben, 322-332. o.