Társadalomtudományi gondolatok a harmadik évezred elején


ISBN 978-80-971251-4-1

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékGazdaság és társadalom


KULCSÁR László:
A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatása, 7-13. o.

KÖREI László:
Álságos vagy válságos a globális kapitalizmus?, 14-24. o.

CSISZÁR Csilla Margit:
Fogyasztóvédelmi feladatot ellátó hatóságok lakossági megítélésére ható tényezőinek feltárása, 25-35. o.

BODOR Ákos:
Társadalmi környezet és innováció, 36-40. o.

SZILÁGYINÉ FÜLÖP Erika:
A gazdasági kamarák gazdaságfejlesztési szerepvállalása, 41-47. o.

PERKOVÁTZ Tamás:
A helyi pénzek helye és szerepe a gazdaságban, 48-53. o.

KOVÁCS Sándor Zsolt:
A pénzügyi szolgáltató szektorok területi dimenziói a Kelet-közép-európai térségben, 54-60. o.

KOVÁCSNÉ HENYE Lívia:
"Online generáció" versus pénzügyi kultúra, 61-68. o.

SASVÁRI Péter:
Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és bosznia-hercegovinai kis- és középvállalkozások körében, 69-78. o.

KRIDLOVÁ Anita:
A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése, 79-83. o.

BAJOR Tibor:
Nyertesek vagy vesztesek, 84-93. o.

HARTL Mónika:
Turizmus és területfejlesztés az Ister-Granum EGTC példáján. A Mária Valária Nemzetközi Borút lehetősége, 94-99. o.

GRÜNHUT Zoltán:
A pécsi Európa Kulturális Fővárosa projekt infrastrukturális beruházásai a többszintű döntéshozatal rendszerében, 100-107. o.


Ember és társadalom


HANGÁCSI Zsuzsanna:
Kisebbségben. A szlovákiai cigányok iskolai és társadalmi integrációjáról, 111-119. o.

BOGNÁR Bulcsu:
Tömegmédia és társadalomszerkezet. A közép-európai média értelmezésének sajátosságairól, 120-127. o.

BUDAY-SÁNTHA Andrea:
"Az információ hatalom" - Kihívások és megoldások az információs társadalmakban, 128-136. o.

FRANG Gizella:
Jelentés és filozófia a magyar gazdasági szaknyelvben, 137-144. o.

KISDI Barbara:
A dúlaság intézménye Magyarországon, 145-153. o.

LUXNÉ PREHODA Anna:
Női emlékezet és trauma. Visszaemlékezések a 2010. október 4-i vörösiszap katasztrófára, 154-162. o.

VARGA István:
A törvénytelen születés egészségügyi és büntetőjogi vonatkozásai a két háború közötti Magyarországon, 163-169. o.

TÓTH-MÁRHOFFER Márta:
A táplálkozási zavarok és a táplálkozási krízis lehetséges összefüggései, 170-176. o.


Történelem és modernizáció


FEKETE Sándor:
Legitimációs válságelméletek és -gyakorlatok, 179-183. o.

KERTÉSZ Krisztián:
A magyar pártok belső szervezeti felépítésének összehasonlítása, 184-198. o.

HORVÁTH Ágnes:
A 2010 utáni törvényalkotási viták és a 2011. évi CCIII. törvény születése, 199-202. o.

PETROV Boglárka:
Politikai filozófia a közoktatásban, 203-208. o.

KISS László:
A francia forradalom szellemi öröksége, 209-215. o.

MARJANUCZ László:
A Temesi Bánság, mint modernizációs kísérleti telep, 1716-1778, 216-222. o.

OLASZ Lajos:
Magyarország nemzetiségi összetételének változása a II. világháborút követő években, 223-229. o.

SZANDER Ágnes Katalin:
Az érem két oldala. A nukleáris technológia társadalmi megítélése, 230-237. o.


Művelődés és iskola


N. MANDL Erika:
Színház és metapolitika, 241-247. o.

RETKES Attila:
Zenei szponzoráció Magyarországon - válság idején, 248-252. o.

VÖRÖS Klára:
A könyvtár antropológiai szemlélete, 253-258. o.

KARÁCSONY-MOLNÁR Erika:
"Ez úgy igaz, ahogy hiszitek..." - Nagyotmondó mesélők nyomában Berecz Andrással, 259-267. o.

DOMOKOS Áron:
Instant bölcsességek és olvasási stratégiák, 268-275. o.

BELOVÁRI Anita & BAKA József:
A népfőiskolák a társadalom szövetében - a múlt, 276-280. o.

BAKA József & BELOVÁRI Anita:
A népfőiskolák a társadalom szövetében - a jelen, 281-286. o.

SZÓRÓ Ilona:
Az "Új Szántás" című folyóirat, egy új művelődéspolitika szolgálatában, 287-293. o.

DOBÓ Marianna:
Tehetségfejlesztés lehetőségei az ifjúságpolitikában, 294-300. o.

PAKSI László:
Klebelsberg felsőoktatási reformja és a 21. század magyar felsőoktatása, 301-305. o.

FÁBIÁNNÉ ANDRÓNYI Katalin:
Inkluzív oktatás a tanítóképzésben, 306-311. o.

CSEHNÉ PAPP Imola:
A társadalomtudományok oktatásának módszertani lehetőségei, 312-317. o.