Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra


ISBN 978-80-89691-65-4

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor és Torgyik Judit

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2020


TartalomjegyzékElőzékek és tartalomjegyzék, 1-5. o.

Neveléstörténet


Almási Brigitta:
Egy tanyasi iskola Tenyőszigeten, 9-18. o.

Szűts-Novák Rita:
A mikrotörténelem szerepe a neveléstörténetírásban: Imre Sándor (1877-1945) emlékezete, 19-25. o.

Szóró Ilona:
Segédletek az agráregyesületek szabadművelődési tanfolyamai számára, 26-32. o.

Olasz Lajos:
Nemzetiségi iskolák a Horthy-korszakban, 33-39. o.

Hegedűs Renáta Ildikó:
Tóth Zoltán gyógypedagógus munkásságának hatása a hazai gyógypedagógia fejlődésére, 40-46. o.

Vincze Tamás:
A hazai tanítóképzés felsőfokúsításának és főiskolásításának akaratlan parvenüi, 47-60. o.

Pacsuta István:
Az ifjúság társadalmi helyzete és értékválasztása a rendszerváltás utáni időszakban, 61-70. o.


Módszerek


:
, . o.

:
, . o.

Dobos Orsolya:
A személyre szabott figyelem és az egyéni utak biztosítása a magyar alternatív iskolák gyakorlatában, 73-80. o.

Medovarszki István:
Freinet nyomán az informális csoportorientált foglalkoztató térben, 81-90. o.

Krakker Anna:
Tevékenységalapú környezeti nevelési oktatócsomag hatásvizsgálata kontrollcsoportokkal, területei összehasonlítással, 91-97. o.

Hollósi Hajnalka Zsuzsanna:
Van-e új a nap alatt, avagy új módszerek, technikák alkalmazása a tanórákon a lemorzsolódás csökkentése céljából, 98-102. o.

Jaskóné Gácsi Mária:
A játékosítás (gamifikáció) lehetőségei és korlátai, 103-111. o.

Bencéné Fekete Andrea:
Játék és tanulás az óvoda-iskola átmenet időszakában, 112-119. o.

Molnár György, Orosz Beáta:
Digitalizációs folyamatok aktuális kérdései változó digitális környezetben, 120-130. o.

Lengyelné Molnár Tünde:
A digitális átállás hatására változó olvasási szokások és módszertani lehetőségek, 131-136. o.

Czeglédi László, Lengyelné Molnár Tünde:
Könyvtárpedagógia a digitális átállás időszakában, 137-140. o.

Dobó Mariann:
Egy tankönyv margójára: Szociálpolitikai tervezések oktatásának módszertana, 141-145. o.

Asztalos Bernadett, Ládonyi Zsuzsanna, Tésenyi Tímea:
LIPI ajánlások szociális szakembereknek: Alacsony Intenzitású Pszichológiai Intervenciók további lehetőségeinek feltárása, 146-156. o.


Nyelv és irodalom


Zs. Sejtes Györgyi:
Egy szövegértésképesség-fejlesztési folyamat keretei anyanyelv-pedagógiai nézőpontból: Általános iskola 7-8. osztály, 159-165. o.

Drahota-Szabó Erzsébet:
Játsszunk a nyelvvel! Nyelvi játékok, nyelvi kreativitás a némettanár-képzésben, 166-176. o.

Asztalos Anikó:
A diskurzusjelölők vizsgálata a tanulói megnyilatkozásokban, 177-188. o.

Sárvári Tünde:
Az idegen nyelvek tanításának módszertana új köntösben: Egy blended képzés első eredményei, 189-198. o.

Szász Dorottya:
Német nyelvtan újragondolva: Nyelvhelyességi mérés tanulságai, 199-207. o.

Nádudvari Gabriella:
Johann Wolfgang von Goethe pedagógiai gondolatainak magyarországi recepciója és aktualitása a hosszú századfordulón és ma, 208-216. o.


Sportszervezés


Prisztóka Gyöngyvér, Eigner Eszter, Szalai Kata, Marton Gergely:
A modern sportok fogyasztási motivációi és a szocializációs színterek néhány összefüggése a Spartan Race példáján, 219-224. o.

Katona Máté, Tóvári Anett, Tóvári Ferenc:
Pécsi kutatási minta alapján edző szakos hallgatók pályamotivációja, 225-233. o.

Oláh Dávid, Borbély Szilvia, Pólyán Edina, Kardos Róbert:
Labdarúgói karriert befolyásoló tényezők, avagy a teljesítményszorongás vizsgálata labdarúgó akadémisták körében, 234-241. o.

Gősi Zsuzsanna:
Felnőttképzésben résztvevők motivációi a sportszervező menedzser képzésben, 242-248. o.


Tanulók, hallgatók, -jelöltek


Tajtiné Lesó Györgyi, Bogárdi Tünde:
Gimnáziumi tanulók munkaérték preferenciái a felsőoktatási továbbtanulás aspektusából, 251-258. o.

Sándor József, Kopasz Adrien Réka:
Tanári kompetenciák megjelenésének vizsgálata a pályaválasztók motivációs leveleiben, különös tekintettel a környezeti neveléssel és a fenntarthatósággal kapcsolatos indikátorokra, 259-269. o.

Borsodi Csilla Noémi:
Eredményes pedagógusi szerepgyakorlásra vonatkozó pozitív és negatív elvárások a középiskolákban, 270-278. o.

Balázsné Mócsai Andrea:
Interaktív tesztek: Alkalmazkodás a hallgatók tanulási szokásainak változásához, 279-288. o.

Gelencsérné Bakó Márta, Polyákné Brandtmüller Anikó, Szabó Adrienn, Szabóné Kovács Gabriella:
Az integrációs színterek jelentősége a (gyógy)pedagógus képzés gyakorlatában, 289-294. o.

Laki Ildikó:
Dilemmák a sajátos nevelési igényű diákok/tanulók továbbtanulásában, 295-302. o.

Szalay István:
A paradigmaváltás szükségessége a matematika tanárok és a tanítók matematika képzésében, 303-318. o.

Polt Rita, Bodnár Éva:
Statisztika oktatás módszertani fejlesztésének tapasztalatai a Budapesti Corvinus Egyetemen, 319-330. o.

Csillik Olga, Daruka Magdolna:
Vezetői készségek fejlesztési lehetősége a gazdasági felsőoktatásban, 331-338. o.


Felsőoktatás


Majzikné Lichtenberger Krisztina, Fischer Andrea:
A mentorképzés megújítása: Az új képzés jó gyakorlatai a Károli Gáspár Református Egyetemen, 341-348. o.

Köpeczi-Bócz Tamás:
Portfólió alapú értékelés a szakmai tanárképzésben, 349-358. o.

Jávorffy-Lázok Alexandra:
Úton a harmadik és negyedik generációs egyetemek felé - három határon túli magyar tanítási nyelven is oktató egyetem példáján keresztül, 359-366. o.

Kasza Georgina:
A felsőoktatás nemzetköziesítése: Intézményi gyakorlatok a 2010-es években, 367-372. o.

Fülöp Tamás:
Közgyűjteményi digitális tartalmak a helytörténet oktatás szolgálatában, 373-378. o.