Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből


ISBN 978-80-89691-52-4

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2018


TartalomjegyzékSzakmódszertanok


Drahota-Szabó Erzsébet:
A frazeologizmusok explicit oktatása a kontrasztív frazeológia módszerével, 9-19. o.

Kázmér Klára:
A dunaszerdahelyi magyar gimnazisták szövegértési képességei, 20-28. o.

Czeglédi László:
A digitális pedagógia könyvtárpedagógiai kérdései, 29-34. o.

Vatai Éva:
A magyarázat, mint oktatási módszer és a felfedeztető matematika-tanítás kapcsolata, 35-38. o.

Petzné Tóth Szilvia:
Reflektív szemináriumok megvalósulásának lehetőségei a Matematika tantárgypedagógia tantárgy keretein belül, 39-43. o.

Bencéné Fekete Andrea:
A kreativitás fejlesztése a padlóképekkel történő szövegfeldolgozással, 44-51. o.

Bartha Enikő, Barsi Anita, Biró Ferencné:
MMM - mit/mivel/milyen módon?, 52-59. o.

Siposné Tavaszi Virág:
A tárgyak jelentősége a környezet formálásában, 60-66. o.

Halbritter András Albert, Szunyogh László, Balogh István, Gaál Judit Eszter:
Napóra és társai: Környezeti és vizuális nevelés az iskolaudvaron, 67-71. o.

Simon István Ágoston, Herpainé Lakó Judit, Simonné Kajtár Gabriella:
Az outdoor tevékenységek jelentősége az óvodáskorú gyermekek testi nevelésében, 72-77. o.

Deákné Kecskés Mónika:
Énekes iskolák Magyarországon: Mindennapos éneklés, 78-83. o.

Szűcs Tímea:
A zenetanulás aspektusai Kelet-Magyarországon, 84-93. o.

Kelemen Judit:
"Átvitt értelemben..." - A zenetanulás transzferhatásai, 94-100. o.


Nyelvi inklúzió


Kovács Gabriella:
Nyelvtanítás és célnyelvi kultúra, 103-108. o.

Tóthné Aszalai Anett:
A metaforakutatás módszere a dadogás megismerésében, 109-116. o.

Meggyesné Hosszu Tímea:
Az idegennyelv-választás kérdése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében, 117-125. o.

Havadi-Nagy Marian:
Intraorális szenzitivitás és orális sztereognózia: A szájérzékelés fejlődésének szerepe a logopédiai gyakorlatban; LingualBalance OTKM orofaciális taktilis-kinesztéziás myoterápia, 126-132. o.

Molnár Mónika:
A Freinet-pedagógia a nyelvtanulás tükrében, 133-140. o.


Egészség


Karácsony Ilona:
Az intézményesült iskola-egészségügyi ellátás részvétele az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a felvilágosítástól a teljes körű fejlesztésig, 143-152. o.

Dinnyés Katalin Julianna:
A férfiak és nők egészségesélyei az életmód tükrében, 153-158. o.

Sz. Fodor Adrienne:
A kóruséneklés és az egészségi állapot kapcsolata, 159-164. o.

Sztojev-Angelov Ilona, Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke:
Oktatástól a gyakorlatig, avagy kommunikáció az egészségügyben, 165-171. o.

Makrai Kata:
Szexuális nevelés, mint rejtett tantervi elem - A szexuális nevelés lehetőségei tanodai keretek között, 172-179. o.

Bóné Veronika, Hegedüs Réka:
A biztonság dimenziói és a pályaválasztás: A szülés-születés longitudinális kutatásának vonatkozó eredményei, 180-186. o.


Szociálpedagógia


Pornói Imre:
A szociális pedagógia gyakorlata a gyermekvédelemben a századforduló dualista Magyarországán, 189-194. o.

Bálint Anita, Hódi Ágnes, Gál Anikó:
Testvérek elhelyezése a gyermekvédelmi rendszerben: Jogszabály és gyakorlat, 195-201. o.

Asztalos Bernadett:
Szociális munka és projektmenedzsment, 202-209. o.

Debreczeni Zsuzsanna:
Miért fontos a magyar kollégiumi rendszer?, 210-214. o.

Láédonyi Zsuzsanna:
: "Hiába magyarok?" - A nyugati diaszpóra első és második generációs stratégiái, 215-221. o.


Pedagógusképzés


Sándor József:
Tegyük ismét gyakorlatorientálttá a tanítóképzést, 225-234. o.

Harangus Katalin:
Tanárképzős hallgatók algoritmikus gondolkodásának empirikus vizsgálata, 235-241. o.

Zs. Sejtes Györgyi:
Szövegről szövegre tanárjelölteknek kognitív, funkcionális, pragmatikai keretben, 242-247. o.

Gombás Judit:
A videotréning módszer bemutatása, alkalmazásának lehetőségei a pedagógusképzésben, 248-256. o.

Racsko Réka, Lengyelné Molnár Tünde:
A hazai online pedagógus továbbképzési rendszer koncepciója, 257-260. o.

Sárvári Tünde:
Idegennyelvtanár-képzés kicsit másképp: Egy pilotprojekt első tapasztalatai, 261-268. o.

Borsodi Csilla Noémi:
Az eredményes tanár-diák együttműködés értelmezési lehetőségei - Kutatás szakképzésben és gimnáziumban tanuló diákok és tanáraik körében, 269-277. o.


Felnőttképzés és felsőoktatás


Szűcs Boglárka, Gál Anikó, Hódi Ágnes:
Az intergenerációs tanulás hazai és nemzetközi megvalósulási formái, 281-289. o.

Torgyik Judit:
A múzeumpedagógiai élmények és tapasztalatok a felnőttek körében, 290-295. o.

Bartha Zsolt, Bartha Enikő:
Az oktatók és tanárok sportszakmai továbbképzése a felsőoktatásban: A modern sportágak jelene és jövője, 296-302. o.

Eged Alice:
Elkötelezettség és eloldódás: Arthur Koestler olvasószeminárium a felsőoktatásban, 303-306. o.

Nagy Tamás:
A Műszaki Képzési Terület Képzési és Kimeneti Követelményeinek (KKK, 18/2016 EMMI rendelet) vizsgálata szövegbányászati módszerekkel, 307-320. o.


Történeti tanulmányok


Csoóri Zsófia (Chovriy Sofiya):
Az elemi iskolai tanítóképzés Kárpátalján a dualizmus korában, 323-330. o.

Vincze Tamás:
"Hibrid" iskolák az 1870-es, 1880-as évek magyar iskolarendszerében, 331-340. o.

Szóró Ilona:
Fülöp Zsigmond - Egy tudós tanár kálváriája a 20. században, 341-346. o.

Olasz Lajos:
A Diákkaptár Szövetség, egy elfeledett ifjúsági szervezet (1939-1949), 347-352. o.

Mikonya György:
A valláspedagógia formálódásának körvonalai, 353-362. o.

Fenyő Imre:
Pedagógiai doktorok kettős szakmai kötődésű tudományos pályán: Bajkó Mátyás és Durkó Mátyás a Debreceni Egyetemen, 363-370. o.

Nádudvari Gabriella:
A szeretet eszméjének vizsgálata Ernst Moritz Arndt Töredékek az emberek képzéséről (Fragmente über Menschenbildung) c. pedagógiai témájú művében, 371-376. o.

Kmeczkó Szilárd:
A tudománytörténet jeles epizódjai, mint formálódó események, 377-381. o.