Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok


ISBN 978-80-89691-32-6

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékNeveléstörténet


Molnár Béla:
Munkások, parasztok a tanítóképzőkben, 3-10. o.

Szóró Ilona:
Tehetségmentés a tanyavilágban. A "Cseresnyés" népi kollégium tevékenysége, 11-18. o.

Takács Zsuzsanna Mária:
A női "lámpások". A tanítónők élete és képzésük a 20. század első felében egy memoár tükrében, 19-26. o.

Olasz Lajos:
A népi írók fellépése az észak-európai népfőiskolai tapasztalatok hazai alkalmazásáért, 27-34. o.

Kiss Gabriella:
Két hagyománytisztelő forradalmár: Joseph Wresinski és Karácsony Sándor pedagógiája, 35-44. o.


Kommunikáció


Antalné Szabó Ágnes:
A tanulói munkaformák és a tanári beszéd összefüggéseinek elemzése osztálytermi kommunikációs keretben, 47-56. o.

Asztalos Anikó:
A tanári és a tanulói beszéd vizsgálata, 57-65. o.

Farkasné Ökrös Marianna:
A fenntarthatóság pedagógiájának megjelenése az idegen nyelvek oktatásában, 66-75. o.

Sági Norberta:
Az otthoni német tanulás körülményei és eredményessége közötti összefüggések. Egy kérdőíves felmérés tanulságai, 76-85. o.


Szakmódszertani tanulmányok


Molnár György, Nyirő Péter:
A gyakorlati programozás tanításának játékfejlesztésen alapuló, élménypedagógiai alapú módszerének bemutatása, 89-98. o.

Murányi Zoltán, Farkasné Ökrös Marianna:
Mobilizált kémia. Azaz: lehet-e az okostelefon a kémiatanítás hatékony eszköze?, 99-106. o.

Szemenov, Olekszandr:
Az oktatási intézményen kívüli oktatási környezet alapvető sajátosságai, mint a nagycsoportos óvodások művészi hajlamai kialakulásának tényezője, 107-114. o.

Kispálné Horváth Mária:
Tanulás miatti változások a felnőttek időszerkezetében, 115-123. o.

Gombás Judit:
Konduktor szakos hallgatók értékrendszerének alakulása, 124-132. o.