Tanulás és fejlődés. A IV. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia válogatott tanulmányai


ISBN 978-80-89691-31-9

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékTanár és pedagógusjelölt


Zagyváné Szűcs Ida:
Milyen a jó tanár?, 3-8. o.

Majzikné Lichtenberger Krisztina:
Hogyan tanulhatnak még többet a pedagógusjelöltek a szakmai gyakorlatokból? Szakmai személyiségfejlesztés önreflektív csoportmunkával, 9-13. o.

Kocsis Judit Nóra:
A pszichológiai immunkompetencia aktuális szintjeinek összefüggései az értékpreferenciákkal pedagógusjelölt hallgatók körében, 14-23. o.

Debrenti Edith:
Tanítóképzős hallgatók geometriai ismeretei, 24-32. o.

Mészáros Attila:
A felsőoktatás-pedagógia humanisztikus aspektusai, 33-41. o.


Inklúzió


Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke:
Az örökbefogadás szépségei és nehézségei, 45-50. o.

Lukács Szandra, Magyarné Szép Hajnalka Ágnes:
Vélekedések a hallássérült gyermeket nevelő szülők bevonódásának lehetőségeiről integrált oktatás-nevelés során, 51-57. o.

Aknai Dóra Orsolya:
Táblagépes alkalmazások a gyógypedagógiai gyakorlatban, súlyosan-halmozottan sérült gyermekek körében, 58-63. o.

Bencéné Fekete Andrea:
Segítsünk tanulni! De hogyan? A szociokulturális hátránnyal rendelkező cigány gyerekek tanulási szokásai, 64-74. o.

Sándor-Schmidt Barbara:
Új utak az óvodapedagógiában. A többszörös intelligenciák koncepció elméleti és gyakorlati keretei, 75-80. o.


Anyanyelv és irodalom


Petres Csizmadia Gabriella:
Kortárs sokszínűség az irodalomórán. A kortárs gyermeklíra törzsanyagba történő illesztésének dilemmái, 83-88. o.

Bácsi János:
A két alapkompetencia: az anyanyelv és a matematika, 89-94. o.

Kiss Tímea:
Az irodalom visszavág - Párhuzamok téridőben és oktatásban, 95-100. o.

Zs. Sejtes Györgyi:
Metakogníció és szövegértési stratégia kerestetik a Kerettanterv (2012) 5-8. évfolyamán, 101-107. o.


Pozitív pedagógia


Ladnai Attiláné:
A pozitív (avagy fehér) pedagógia aspektusai a mindennapi oktatási-nevelési folyamatban, 111-118. o.

Béres Mária:
Kis lépések, nagy tanulságok, 119-121. o.

Bagota Mónika:
Gondolatok a Blokus játékról, 122-132. o.

Czédliné Bárkányi Éva:
A római számok tanításának módszertani problémái, 133-138. o.

Sárvári Tünde:
"Fit im frühen Deutsch?" A korai német mint idegennyelv-tanulásban elért eredmények feltárásának és értékelésének aktuális kérdései, 139-148. o.


Egészség


Meszlényi-Lenhart Emese:
A kisiskolás korú gyermekek egészségmagatartása, 151-159. o.

Cziberéné Nohel Gizella:
Az óvodáskorban előforduló mozgásszervi elváltozások, betegségek és azok megelőzésével, kezelésével kapcsolatos ismeretek vizsgálata szegedi óvodapedagógusok körében, 160-168. o.

Fintor Gábor:
Szocializációs ágensek hatása a serdülők fizikai aktivitására, 169-176. o.

Vári Beáta:
Felnőtt- és időskorúak úszásoktatásának sajátosságai, tapasztalatai, 177-184. o.

Borbély Szilvia, Fónai Mihály:
A pedagógus pálya, a testnevelők és a testnevelés tantárgy presztízse a mindennapos testnevelés bevezetését követően, 185-192. o.


Kreatív önkifejezés


Siposné Tavaszi Virág:
Kreatív önkifejezés tárgykészítő, környezetalakító tevékenység által, 195-200. o.

Géczi-Laskai Judit:
Kézművesség, mint az életvitel és gyakorlat megújuló módszertani kiegészítése, 201-208. o.

Herpay Ágnes Mária:
Hangszerek eltűnőben? Oktatásuk támogatási lehetőségei a magyar zeneoktatásban, 209-216. o.

Kedvesné Herczegh Mária:
Befogadói kompetenciák fejlesztésének lehetséges irányai az iskolai zenei nevelésben, 217-221. o.

Tóth-Kocsis Csilla:
A konfliktusok szelíd és kreatív megoldási módja a drámapedagógia segítségével, 222-227. o.


Alkalmazott IKT


Kovács Katalin:
Komplex tanulástámogató rendszer végfelhasználói tesztelésének tapasztalatai, 231-242. o.

Tömösközi Péter:
Tapasztalatok a Nemzeti Köznevelés Portál (NKP) tesztrendszerének használatáról az adaptivitás tükrében, 243-250. o.

Nagy Tamás:
E-learning fejlesztés és lehetséges hatásai a felsőoktatásban, 251-262. o.


Szakképzés


Vámosi Tamás:
A középfokú szakképzésben tanulók átmenete a munka világába; a munkahelyi elvárásokra és kiválasztási folyamatra való felkészítés vizsgálata, 265-271. o.

Borsodi Csilla Noémi:
Tanári siker és sikerérzet a szakiskolákban, 272-278. o.

Nagy Zsolt:
Oktatási, képzési reform a katasztrófavédelem területén, 279-285. o.


Neveléstörténet


Poros Andrea:
A gyermek évszázada előtti Ellen Key, 289-299. o.

Pornói Imre:
Adalékok a cigány-gyermekek iskoláztatásához a XX. század első felében Magyarországon, 300-306. o.

Dombi Józsefné:
Az SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék történetének neves pedagógusai: dr. Szeghy Endre, Szendrei Imre, dr. Mihálka György, 307-316. o.

Gál Anikó:
Az 1952-ben bevezetett "egységes tanterv" gyakorlati alkalmazásának tapasztalatai a Gyulai Gyógypedagógiai Intézetben, 317-322. o.