TANULMÁNYOK AZ EMBERI GONDOLKODÁS TÁRGYKÖRÉBEN


ISBN 978-80-971251-9-6

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor

International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, 2013


TartalomjegyzékFERENCZ Magdolna:
Képes vagy képtelen elképzelések? Egy feltáró vizsgálat felvetései és előzetes eredményei a magyar ifjúság jövőképeiről, 5-11. o.

HERZOG Csilla & RACSKO Réka:
A 14-18 éves tanulók médiatudatosságának empirikus vizsgálata és fontosabb eredményei, 12-22. o.

FARKAS Anett:
A temető Pamlényban, két ország határán, 23-30. o.

HARDINÉ MAGYAR Tamara:
Vallási sajtótermékek nyelvhasználatának bemutatása interdiszciplináris megközelítés tükrében, 31-38. o.

DOMOKOS Áron:
Az ezoterikus könyvek vizuális kódjai, 39-46. o.

SÁGI Norberta:
Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán, 47-56. o.

TÁNCZOS Péter:
Freud és a történetírás szubverzív alakzatai - Nyelv és történetiség egy lehetséges együttgondolása posztstrukturalista perspektívából, 57-63. o.

VARGA Rita:
A "kísérteties" szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában, 64-68. o.

HORVÁTH Ágnes:
Szempontok a női választójog kérdésének nemzetközi összehasonlításához, 69-72. o.

HARDI Tamás:
Eltérő városnövekedési tendenciák Európában, demográfiai háttérrel, 73-80. o.

DOBÓ Marianna:
Társadalmi egyeztetések a városrehabilitáció során, 81-88. o.

KAVECSÁNSZKI Máté:
A táncantropológiai módszer alkalmazásának lehetőségei a nemzeti-etnikai identitás vizsgálatában, 89-97. o.

SZÁNTÓ Mariann:
Az aktív állampolgárságra nevelés gazdagító programja, 98-105. o.

REMEK Éva:
Gondolatok az Európai Unió válságkezeléséről, 106-114. o.

NAGY Viktor:
Lehet összhangot teremteni az ERP "tolás" és a Toyota módszer "húzás" mechanizmusa között a piaci versenyelőny megszerzése érdekében?, 115-119. o.

SASVÁRI Péter:
Az Európai Unió kis- és középméretű vállalkozásainak üzleti információs rendszer használatának és átlagos hozzáadott értékének vizsgálata, 120-129. o.