EKONOMICKÉ ©TÚDIE - TEÓRIA A PRAX


ISBN 978-80-971251-2-7

Szerkesztette:
Karlovitz János Tibor


TartalomjegyzékVállalati gazdaságtan


ILLÉS Mária:
A gyakorlat szempontjából felmerülő vállalatgazdaságtani problémák, 7-13. o.

SZŰCSNÉ MARKOVICS Klára:
A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál, 14-21. o.

LUKÁCS Edit:
A kis- és közepes méretű vállalkozások növekedési potenciáljának elemzése az Észak-magyarországi régióban, 22-33. o.

FODOR Beáta:
A kulturális hatások mérhetősége a költség-haszon elemzések során, 34-40. o.


Vállalati kultúra


DEMETER Diána Lídia és SZEGEDI Krisztina:
Az innováció etikai kérdései, 43-49. o.

TARRÓ Adrienn:
A transznacionális vállalatok reputációjának mérési lehetőségei, 50-63. o.

GARAJ Erika:
A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban, 64-71. o.

HENKEY István:
Együttműködési kompetenciák, 72-82. o.

SZEKERES Diána:
Mediáció a gazdasági életben, 83-89. o.

KEREKES Károly Norbert:
Practical Guide to Corporate Social Responsibility, 90-96. o.


Bank és pénzügyek


BÁNÓCZY János:
Pénzteremtés vs helyi pénzek, 99-118. o.

KOVÁCS Kristóf:
Közösségi bankok lehetséges szerepe a pénzügyi rendszer stabilizálásában, 119-124. o.

BOZSIK Sándor:
Európai adópolitika változása a válság hatására, 125-135. o.

SZEMÁN Judit:
A pénzügyi válság hatása a magyar vállalatok tőkeszerkezetére, 136-146. o.

tÓTH József:
A belső ellenőrzési tevékenység változása a bankokban, 147-152. o.


Számvitel, könyvvizsgálat


BORBÉLY Katalin:
Aszimmetriák a magyar számviteli szabályozásban az ezredforduló után, 155-160. o.

FÜREDI-FÜLÖP Judit:
A könyvvizsgálati elvárási rés sarokköveinek azonosítása Magyarországon, 161-171. o.

HÓDINÉ HERNÁDI Bettina:
A fenntarthatósági számvitel, mint a számvitel új iránya, 172-178. o.

KÁNTOR Béla és TÓTH Zsuzsanna:
A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai, 179-196. o.


Munkaerőpiac


MÓCZ Dóra:
Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe, 199-209. o.

BIERMANN Katalin:
Sodródunk, zátonyra futunk vagy elérjük a kikötőt? A munkaerőpiac kihívásai és lehetséges válaszok az Európai Unióban, 210-219. o.

FERINCZ Adrienn:
Az új generáció elvárásai a munkahelyekkel szemben, 220-228. o.

KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit:
A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások, 229-236. o.

BERECZK Ádám:
Létszámváltozási tendenciák a magyar feldolgozóiparban, 237-244. o.

DABASI HALÁSZ Zsuzsanna:
A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához, 245-252. o.


Szervezés, vezetés


LŐRE Vendel:
Személyiségtípusok az emberi erőforrás menedzsmentben, 255-270. o.

FENYVESI Éva:
"Rozdel' a panuj", 271-277. o.

HORTOVÁNYI Lilla:
Amikor a vállalkozó vezetés komparatív előnyt teremt, 278-285. o.

TARÓDY Dávid:
Kettős képesség a KKV-szektorban, 286-294. o.

MARCINIAK Róbert:
Szolgáltatási szint megállapodás (SLA) szerepe az osztott szolgáltatás központoknál (SSC), 295-303. o.


Innováció


KESZI-SZEREMLEI Andrea és NÁDASDI Ferenc:
Lágy tudományok - a szervezéstudományok új eredményei, 307-315. o.

SZABÓ Zsolt Roland:
Innovációs zsákutcák, 316-322. o.

KERESZTES Gábor:
Az innovációs tevékenység mérésének lehetőségei, 323-336. o.

STEINER István:
Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában, 337-343. o.


Információs rendszerek és módszertan


SZILÁGYI Roland:
Kísérleti tapasztalatok a mintavételi tervek objektív összehasonlítására vonatkozóan, 347-357. o.

SASVÁRI Péter:
Az üzleti információs rendszerek használatának jellemzői a magyarországi és ausztriai kis- és középvállalkozások körében, 358-368. o.

POREISZ Veronika:
Az objektív és szubjektív térérzékelés vizsgálatának lehetséges módszerei, 369-376. o.

LATES Viktor:
Információfeldolgozási módszer és folyamat vizsgálata egy vállalati példán keresztül, 377-384. o.

VARGA Beatrix:
A magyar nők termékenységének alakulása közgazdasági elméletek szemszögéből, 385-392. o.


Stratégia, tervezés


FÜLÖP Gyula:
Vállalati fenntarthatósági stratégiák és vezetői képességek, 395-403. o.

SÜVEGES Gábor:
Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban, 404-410. o.

RÁCZ Péter:
Diósgyőri nehézipar: vele, vagy nélküle? A diósgyőri ipari övezet, társadalmi marketing stratégiájának tervezete, 411-422. o.

HORVÁTHNÉ CSOLÁK Erika:
Stratégiai gondolkodás fontossága az egészségügyi intézményeknél, 423-427. o.


Turizmus, idegenforgalom


MARIEN Anita:
A helykötődés és a migrációs szándék kapcsolata globalizálódó világunkban, 431-438. o.

NAGY Katalin:
Együttműködési és turisztikai termékfejlesztési modell az örökség-alapú kulturális útvonalak esetében, 439-447. o.

BICZÓ Gábor:
A barnamezős rehabilitáció és az örökség turizmus kapcsolata: nemzetközi tapasztalatok és a DIGÉP esete, 448-454. o.

BOZÓTI András:
A gyógy- és termálfürdők versenyképességi indexének pénzügyi aspektusai, 455-465. o.

DOBA Szilvia és ZSIGMOND Edit:
Gyógy? Wellness? Spa? - Terminológiai útvesztő az egészségturizmusban, 466-474. o.


EU és regionális gazdaság


KERTÉSZ Krisztián:
A nemzetgazdasági és a regionális felzárkózás váltómozgása és általános indikátora, 477-485. o.

TÓTH Balázs István:
Regionális ellenálló képesség? Egy feltörekvő elmélet megítélése a helyi gazdaságfejlesztésben, 486-495. o.

HEGYI-KÉRI Ágnes:
Az ipar- és a foglalkoztatáspolitika kapcsolata regionális aspektusból, 496-505. o.

KOVÁCS Áron:
A Pécs-Pogány repülőtér gazdasági és társadalmi szerepe a Dél-Dunántúlon, 506-514. o.

EPERJESI Zoltán:
Az Európai Unió kohéziója és versenyképessége a stratégiák szintjén, 515-524. o.


A gazdasági élet további kérdései


TÓTHNÉ SZITA Klára:
Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet, 527-537. o.

CSISZÁR Csilla Margit:
Magyarország fogyasztóvédelmi intézményeinek vizsgálata uniós kitekintéssel, 538-547. o.

HUSZKA Péter:
Az általános iskolai tanulók táplálkozási szokásainak vizsgálata, 548-557. o.

SZEGEDI Krisztina:
Ethics in Corporate Practice, 558-566. o.